Grundet Corona kan der forekomme længere leveringstid på nogle 2021 modeller, selv om de kan bestilles på siden.

Vedligeholdelse af Elcykler

ikon_værktøj_vedligeholdelse_af_elcykel

Særligt for el-cykler: Hvordan du skal gøre, for at sikre en lang levetid på dit batteri og motor. 1. Aflad ikke batteriet helt Aflader du dit batteri helt, vil det hurtigere miste kraft. Oplad derfor dit batteri tit – og gerne i kort tid ad gangen. Tjek eventuelt, hvor meget strøm der er på batteriet. Det kan du se på displayet og på selve batteriet. Ofte vil indikatoren på selve batteriet være mere præcis. Batteriet på din elcykel har ikke godt af at ligge i for lang tid uden at blive brugt. Lad derfor batteriet op med jævne mellemrum – også selvom du ikke skal cykle i en længere periode. 2. Parkér din cykel indenfor eller i læ Risikoen for, at elcykler går i stykker, er højere, hvis din elcykel står udenfor uden overdækning. Det viser undersøgelsen blandt de 744 elcykelejere. Kulde, direkte sol og regn er dårligt for din elcykel. Både elektroniske og mekaniske dele har ikke godt af for meget kulde, varme eller fugt. Især batteriet kan tage skade. Parkér cyklen i et skur eller i en kælder – eller alternativt under halvtag – så den står tørt og ikke får direkte kulde eller varme. 3. Afmontér batteriet, når du ikke bruger din elcykel Parkering af din elcykel kan ikke altid lade sig gøre indenfor eller under et halvtag. Har du ikke muligheden for at parkere din elcykel indenfor eller i læ, skal du afmontere dit batteri og tage det med indenfor. Kulde, direkte sol og regn skader nemlig dit batteri. Tager du dit batteri med indenfor, gør du også din elcykel mindre eftertragtet for en cykeltyv. 4. Ledningerne skal du passe på Ledningerne på din elcykel skal du lade være. Får du hevet i et kabel, kan der pludselig ikke være mere strøm på cyklen, fordi strømtilførslen mellem batteriet og motoren er gået i stykker. 5. Serviceaftalen skal du overholde Køber du en cykel, er der ofte en serviceaftale med. Husk at overholde serviceplanen, så du får bugt med eventuelle startvanskeligheder på din elcykel. Ovenstående 5 råd til ejere af elcykler er givet af Forbrugerrådet Tænk, du kan læse alle deres råd og vejledninger til folk, som enten har eller skal købe en elcykel, her Da elcykler er udstyret med elmotor, batteri, kontakter m.m. fra forskellige fabrikanter, kan der være variation mellem de enkelte modeller af elcykler med hensyn til vedligeholdelse og brug - derfor henvises i øvrigt til servicehæftet som specielt omhandler vedligehold og pleje, for netop den type elcykel og det batteri du har. Generel vedligehold af cykler Før kørsel: Tjek dækket for sten, er der olie på kæden? Pump op til det ønskede dæktryk, (bedst med en fodpumpe) bremsebelægninger bør også undersøges. Under kørsel: Begynder kæden at pive, er det tegn på, at kæden er blevet tør. Ved evt. pause bør du undersøge og evt. fjerne sten eller lign. fra dækkene. Efter kørsel: Tør cyklen efter med en klud, evt. med lidt biocleaner. Ved meget beskidt cykel eller kørsel på saltet veje skal cykelen vaskes. Tjek bremseklodsernes stand, husk at fjerne sten fra dækkene. Vask af cykel: Stil cyklen et egnet sted, hvis muligt ophæng cyklen i kroge eller i en arbejdsstand. Tilslut en haveslange, IKKE en højtryksrenser! eller hav en spand rent vand klar. Hæld en passende mængde kæderens op i en beholder, evt. en cykeldunk hvor toppen er skåret af. Med en alm. malerpensel pensles, kæden, klinger, krans og evt. for- og baggear til alt skidt er opløst. Skyl herefter af med rent vand. Nu er kæde/krans affedtet. Ved meget beskidt cykel anbefales det, at løsne skidtet på resten af cyklen med cleaner. Spray hele cyklen ind i cleaner. Mens cleaner sidder ca. 5 min. og opløser skidtet, blandes en spand vand med rigeligt opvaskemiddel. Tag nu en svamp og vask hele cyklen, start oppe fra og arbejd dig nedefter. Har du en cykel med udvendige gear, er en speciel rensebørste meget velegnet. En flaskerenser kan være et ganske effektivt alternativ. Skyl efter med rigeligt vand. Husk at smøre cyklen ved alle bevægelige dele med en velegnet olie. (Få råd hos cykelhandleren) For en helt skinnende lak kan rammen behandles med lidt polish. Pas på der ikke kommer for meget kæderens ved krank, pedaler eller nav, da disse ellers kan tage skade. Specielt ved skivebremser anbefales bremserens i stedet for cleaner. For din egen sikkerheds skyld og for opretholdelse af reklamationsretten er det vigtigt, at din cykel vedligeholdes. En del af vedligeholdelsen kan du måske klare selv, men cyklen er i dag ofte udstyret med meget kompliceret finmekanik, som vi vil råde dig til at få vedligeholdt og serviceret hos din cykelhandler. Her er en række punkter, der kræver særlig opmærksomhed Kæden: Alle kæder – også rustfri – skal jævnligt tørres af, smøres og justeres. En ren og velholdt kæde giver større køreglæde, risikoen for brud bliver mindre og belastningen af nav og gear minimeres. Bolte, skruer m.v. Alle bolte og skruer skal være forsvarligt fastspændt og bør jævnligt kontrolleres, da rystelser kan løsne dem. Kabler Alle kabler bør minimum en gang om året smøres for at sikre vedblivende effekt. Kablerne skal jævnligt kontrolleres for brud eller slitage på wiren, så springning af kablet forhindres. VIGTIGT: Det er vigtigt at lade cykelhandleren gennemsmøre gear- og bremsekablerne før vinter- perioden. Derved undgås at kablerne fryser fast. Udblæsning af kondensvand og smøringen bevirker, at de er funktionsdygtige - også i frostvejr. Bremser: Bremser er en vigtig del af sikkerheden på cyklen. Derfor skal alle bremser kontrolleres for at sikre, at de virker optimalt. Jævnlig justering er påkrævet. Bremseklodserne skal ligeledes kontrolleres og udskiftes, når de er slidte. Hydrauliske bremser: Det er vigtigt at kontrollere holdbarheden af væsken/ olien i et hydraulisk bremse system. Der kan opstå kondens i systemet, hvilket betyder nedsat eller manglende bremseevne. I så tilfælde skal væsken/ olien skiftes. Af sikkerhedsmæssige årsager anbefales det derfor af få service en gang om året eller efter fabrikantens anvisninger. Da det kræver stor indsigt og faglig kunnen at udføre den nødvendige service anbefales det at lade cykel- handleren udføre den.

Navgear (indvendige gear): Det er vigtigt for gearnavets levetid, at gearene altid er justeret korrekt. Kontakt omgående din cykel- handler, så snart du konstaterer, at gearet ikke virker perfekt. Venter du og kører for længe med ujusteretgear, kan navet beskadiges. Skal gearnavet fungere optimalt bør det adskilles, renses og smøres min. hvert andet år. Derailleur gear (udvendigt gear): Derailleur gearsystemet skal altid være renset for skidt og snavs og være velplejet for at fungere. Det er normalt, at kæde og bageste tandkrans skal skiftes for hver ca. 3.000 km eller minimum hvert andet år – og oftere hvis nævnte vedligehold ikke overholdes. Da kæde og bageste tandkrans slides sammen, bør man altid udskifte begge dele samtidigt. Bemærk at bagskifteren skal være korrekt justeret og hænge parallelt med gaffelenden. Trykkes bagskifteren eller gaffelenden indefter (cyklen kan være væltet, uden at du ved det) risikerer du at skifteren går ind i egerne på baghjulet, med store skader til følge. Krank og styrfittings: Krank og styrfittings skal kunne bevæges let og uden slør. Opdager du slør, skal du omgående henvende dig hos din cykelhandler. Sadel og styr: Ønsker du at regulere sadel- eller styrhøjde, skal du være opmærksom på, at det er forbundet med stor fare at overskride MAX/STOP mærkerne (øverste grænse) på sadelpind og styrstamme. Ud over den sikkerhedsmæssige risiko kan stellet i værste fald lide stor skade. Er du i tvivl, hjælper din cykelhandler dig gerne med reguleringen. Sadelpind og styrstamme bør minimum en gang om året demonteres og ind- fedtes for at lette fremtidige justeringer. Hjul og eger: Det er vigtigt at egerne i hjulene jævnligt gennem- gås, så de altid er passende spændte. Da eger ved brug vil give sig, bør de justeres og efterspændes med jævne mellemrum. Springer en eger, skal du omgående sørge for at få den skiftet og få resten af egerne justeret og efterspændt. Fortsætter du med at køre med en sprungen eger, vil det som oftest resultere i, at hjulet ekser, og en udskiftning af både fælg og eger kan vise sig nødvendig. Fjedrende forgafler: En fjedrende forgaffel kræver særlig pleje, og for at kunne fungere tilfredsstillende skal den have service minimum en gang om året eller efter fabrikantens anvisninger. Husk at kontrollere service intervallerne. Da det kræver stor indsigt og faglig kunnen at udføre den nødvendige service, anbefales det at lade cykel- handleren udføre den. Dæk og slanger: Dæk og slanger vil efter nogen tid tage skade, hvis dæktrykket er for lavt. Hold derfor altid dine dæk hårdt pumpede. Lak: Stenslag eller ridser bør udbedres hurtigst muligt, efter de er opstået. I modsat fald risikerer du, at der opstår rustdannelser, som kan brede sig og ”løbe” under lakken. Sikkerhed: Har du været ude for uheld, været væltet, blevet påkørt eller lign., hvorved styr, stel, forgaffel, pedaler eller krankarme kan have taget skade, bør udskiftningen altid finde sted, idet faren for efterfølgende brud er til stede. Almindelig cykelpleje: Din cykelhandler har et bredt udvalg i miljøvenlige smøre- og plejemidler og giver gerne gode råd om den almindelige pleje af din cykel.